'; } else{ document.getElementById(PLTS[cur1].portletId).innerHTML=response; } } catch(e){} var regx=new RegExp(']*?>([\\s\\S]*?)<\\/scr'+'ipt\\s*>|]*?\\/>','img'); var arr; while((arr = regx.exec(response)) != null){ if(arr.length){ if(arr.length >=2){ var regx2 = new RegExp("]*?\\bsrc=\\s*('[^>]*'|\"[^>]*\"|[\\S]*)\\s*\\/?>",'im'); var srcArr=regx2.exec(arr[0]); if(srcArr!=null){ var src= srcArr[1]; if(src){ if((src.charAt(0)=='"') || (src.charAt(0)=="'")){ src=src.substr(1,src.length-2); } loadScript(src); } } else{ execJavaScript(arr[1]); } } } } } cur1++; loadps(); } } function loadScript(s){ try{ var sc=document.createElement('script'); sc.type='text/javascript'; sc.language='javascript'; sc.src=s; document.body.appendChild(sc); }catch(e){} } function execJavaScript(s){ try{ var sc=document.createElement('script'); sc.type='text/javascript'; sc.language='javascript'; sc.text=s; document.body.appendChild(sc); }catch(e){} } window.onload=loadps;
生物信息学教研室主任
发布时间:2019-03-20   浏览次数:

  冉隆科,男,48岁,博士,教授,硕士生导师。永利真人平台生物信息学教研室副主任(主持工作),重庆市生物信息学会副理事长兼法人。

20102-7月,到华中科技大学图像识别与人工智能研究所访问学者,201212-20132月到中科院上海生命科学研究院系统生物学重点实验室访问学习,2015.12-2016.6公派到美国加州大学圣地亚哥分校(UCSD)访问学习。近年来,以第一编辑或通讯编辑先后在国际国内期刊发表论文20余篇,其中中文核心及CSCD核心8篇,SCI文章13篇,主编专著1部。主持、参与国家自然科学基金、重庆市科委项目、重庆市厅局级课题共 8项,主持重庆市高等教育教改项目和重庆医科大学校级教改项目各一项,从事本科生的《生物信息学》、《R语言》和全校研究生的《生物信息学》课程教学。

目前研究方向为:肿瘤高通量测序数据分析、肿瘤早期诊断及预后的分子标志物筛选等生物信息学研究。

电子邮件:ranlongke@cqmu.edu.cnXML 地图 | Sitemap 地图